Maski ochronne

Maski ochronne

Z wszelkiego rodzaju zabezpieczeniami dróg oddechowych spotykamy się zazwyczaj w
przypadkach narażenia na działania bakterii i wirusów. Maski szczególnie upodobali sobie
też obywatele Japonii, widok człowieka z osłoniętą twarzą przemykającego się wśród
tłumów na ulicy nikogo tam nie dziwi. Tymczasem ochrona płuc jest ważna nie tylko w
przypadku biologicznego zagrożenia wirusowego – istotne jest także zadbanie o
bezpieczeństwo w warunkach dużego zapylenia i pracy wśród szkodliwych oparów
chemicznych.

Nie trudno się zatem domyślić, że zabezpieczeniem, jakie dają maski ochronne, powinni
zainteresować się ludzie związani z branżami skupionymi wokół budownictwa. Narażeni
na szkodliwe działanie pyłów i chemii są zarówno gipsiarze, szlifierze, lakiernicy i malarze
oraz „złote rączki”, parający się wieloma czynnościami. To dla nich sklep budowlany
Raskon przygotował specjalną ofertę, składającą się z akcesoriów o najwyższym
standardzie wykonania.

Produkty te zostały przetestowane w warunkach naturalnych, odpowiadających typowym
czynnościom dokonywanym na placu budowy. Maski ochronne, stanowią obok innych
produktów powiązanych z ochroną twarzy (w tym wzroku, czaszki i słuchu) jedną z
najistotniejszych kategorii związanych z bezpieczeństwem. Wybór odpowiednich
artykułów, które później zostaną użyte w firmie, bądź w działalności indywidualnej należy
przeprowadzić z uwzględnieniem ich późniejszego zastosowania i preferencji osób, które
będą z nich korzystały.

Z technicznego punktu widzenia ochrona twarzy powinna spełniać kilka podstawowych
wymogów. Oczywiście najważniejszym jest wygoda użytkownika i dopasowanie do twarzy
– zbyt duże maski ochronne nie wykonują swoich funkcji w należyty sposób. Przy zakupie
należy sprawdzić, czy maska została objęta certyfikatem CE. Produkty bez atestu i
niezgodne z polskimi lub europejskimi normami można z góry odrzucić, ponieważ ich
zdolności filtracyjne mogą być niepewne tudzież zawyżone przez producenta. Ważną rolę
odgrywa także zastosowanie, a te jest bardzo zróżnicowane, w zależności od produktu. W
sklepach można spotkać półmaski filtrujące, mające zastosowanie w cementowniach,
kamieniołomach, przemyśle drzewnym czy pracy przy pyłach węglopochodnych. Osobną
kategorię stanowią tworzywa o specjalistycznym przeznaczeniu do warunków skażenia
chemicznego – są to artykuły odpowiednio droższe i skierowane do wąskiej grupy
odbiorców.

Oferta sklepu internetowego Raskon została przewidziana z myślą o wielu
zastosowaniach. Największą grupę produktową stanowią półmaski filtrujące, które są
wykorzystywane w typowych działaniach budowlanych lub przemysłowych, a także
indywidualnych. Z powodzeniem można je także wykorzystywać w sytuacjach zagrożenia
wirusowego. Osobną grupę stanowią urządzenia filtracyjne w pełni profesjonalne. Cechują
się przede wszystkim o wiele większym spektrum zastosowań, bądź wręcz przeciwnie –
przeznaczone są do konkretnych zadań. Jednakże nabycie artykułów wspomagających
ochronę dróg oddechowych będzie dobrym pomysłem nie tylko w przypadku specjalistów,
ale także w ramach działań profilaktycznych.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s